A A A

Haczów

 

Państwowe Przedszkole w Haczowie powstało w roku 1963. Znajdowało się w budynku Sióstr Służebniczek. W 1978 roku przeniosło się do budynku Szkoły Podstawowej, a obecnie przedszkole mieści się w nowooddanym (2008 rok) do użytku budynku.


Pierwotnie było to przedszkole jednooddziałowe, pięciogodzinne, typu wiejskiego, a od 1977 roku dziewięciogodzinne typu miejskiego.
Od 1966 roku do 1990 roku dyrektorem przedszkola była Pani Janina Paczkowska.
Od 1990 do 1992 roku dyrektorem była Pani Władysława Kułak.
Od 1992 roku placówka przekształcona została w przedszkole wielooddziałowe i do sierpnia 2017r. prowadzona była przez pana Bogdana Nycza.
Od roku 2003 Przedszkole w Haczowie posiada filię w Trześniowie.
W 1991 r. po zmianach ekonomicznych i politycznych w kraju prowadzenie przedszkola zostało przejęte przez gminę.
Pierwszy pomysł zbudowania przedszkola zrodził się w 1976r. Można by powiedzieć, że jeszcze w minionym stuleciu. Te minione 32 lata to całe jedno pokolenie. W tym czasie zmienił się w Polsce ustrój, zmieniały się władze naszej gminy.

Od września 2017r. nową dyrektor jest pani Lucyna Zgłobicka.