A A A

Pracownicy przedszkola w Haczowie

1. mgr Lucyna Zgłobicka – dyrektor
2. mgr Marta Boczar – nauczyciel
3. mgr Anna Ladzińska – nauczyciel
4. mgr Aneta Gruszka - nauczyciel

5. mgr Marzena Ziemiańska - nauczyciel

6. mgr Magdalena  Uliasz - nauczyciel

7. mgr Florentyna Kucharska - nauczyciel
8. ks. mgr Grzegorz Rybczak – katecheta

9. Maria Ekiert – intendent
10. Wioletta Zając – szef kuchni

11. Małgorzata Ziemiańska - pomoc kuchenna

12. Katarzyna Pelc –pomoc kuchenna

13. Renata Jakiel - woźna oddziałowa

14. Elżbieta Jurczak – pomoc nauczyciela

15. Grażyna Prorok  - woźna oddziałowa

16. Anna Korona - pomoc nauczyciela

17. Dorota Szajna - woźna oddziałowa

18. Maria Śnieżek – sprzatająca
19. Stanisław Folta – konserwator