A A A

Nasze Przedszkole

  • Przedszkole w Haczowie
    Przedszkole w Haczowie

 

Ogłoszenie:

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy. Panie nauczycielki z  Przedszkola w Haczowie       i w Trześniowie założyły konta poszczególnym grupom na Messenger,  Facebooku, korzystają z adresów mailowych czy numerów telefonów w celu realizacji podstawy programowej. Prosimy pobierać  materiały z naszych stron i w miarę możliwości wykonywać te zadania czy ćwiczenia z dziećmi.

 


Kształcenie na odległość w wychowaniu przedszkolnym

wg Poradnika ze strony kuratoryjnej.

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach nie oznacza
że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej. Zadania te zobowiązują nauczyciela-wychowawcę do kontaktu z rodzicami,  wykorzystując np.: stronę internetową przedszkola, komunikatory, adresy mailowe czy kontakt telefoniczny aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych.

 

Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego
oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela
i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinny.     
Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi.        
Można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych.       
Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.     
Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola/szkoły lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:
a. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
b. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;            
c. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;   
d. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.          
Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami.            
Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.