A A A

Nasze Przedszkole

  • Przedszkole w Haczowie
    Przedszkole w Haczowie

OGŁOSZENIE! Dotyczy tylko Przedszkola w Haczowie

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filia w Trześniowie na podstawie

§ 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) zwrócił się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii do Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolu w okresie od 19.10.2020 do 23.10.2020 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci, a mianowicie z powodu stwierdzonego zakażenia COVID-19 u jednego z pracowników przedszkola- nauczycielki.

 

W dniu 17.10.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie po rozpatrzeniu powyższego wniosku pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć dla dzieci z wszystkich grup w terminie od dnia 19.10.2020 do dnia 23.10.2020r.

 

W tym okresie zajęcia będą odbywać się w sposób zdalny, o szczegółach poinformują Państwa wychowawcy grup

 

Informujemy również Rodziców, że pomieszczenia przedszkolne (sale, łazienki, korytarz, szatnia), w której przebywały dzieci przed zawieszeniem zajęć zostaną dodatkowo zdezynfekowane i będą poddane ozonowaniu .

 

Haczów , 17.10.2020

 

Dyrektor

Lucyna Zgłobicka