A A A

Nasze Przedszkole

  • Przedszkole w Haczowie
    Przedszkole w Haczowie

 

 

Ogłoszenie!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filią w Trześniowie informuje , że miesiącu lipcu 2020 r będzie zorganizowany dla dzieci przedszkolnych       dyżur letni w przedszkolu w Haczowie .

Placówka nadal będzie funkcjonowała   wg wytycznych GIS, MZ, MEN oraz Regulaminu Tymczasowego oraz Procedur obowiązujących w naszym przedszkolu w czasie pandemii( liczba dzieci w grupie to 12).

Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z w/w dokumentami  ze strony internetowej przedszkola

( zakładka –rodzice) i podpisanie odpowiednich oświadczeń (jeżeli ktoś składał takie oświadczenie w miesiącu maju lub czerwcu nie musi). Należy tylko wypełnić Kartę zapisu dziecka na dyżur letni.

Termin składania Kart do 08 czerwca 2020 r.

Stawka żywieniowa w miesiącu lipcu jest wyższa 8.00 zł + zadeklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Dyrektor Przedszkola

 

Lucyna Zgłobicka

 

 

Ogłoszenie!

W związku z zamknięciem Przedszkola od 16.03.2020 r. z powodu pandemii COVID-19 zwroty za niewykorzystane dni i godziny w marcu 2020 r. nie będą wypłacane w czerwcu, jak to było po inne lata. Nadpłata ta zostanie na poczet opłat we wrześniu 2020 r.

Wyjątek stanowią jedynie dzieci 6-letnie, które podejmują naukę w szkole. Nadpłata zostanie im zwrócona w następującym porządku:

- gr. V Magdaleny Uliasz w czerwcu 2020 r.

- gr. IV Anety Gruszki w lipcu 2020 r.

Z poważaniem,

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Haczowie

Lucyna Zgłobicka