A A A

Nasze Przedszkole

  • Przedszkole w Haczowie
    Przedszkole w Haczowie

 

Ogłoszenie:

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy. Panie nauczycielki z  Przedszkola w Haczowie       i w Trześniowie założyły konta poszczególnym grupom na Messenger,  Facebooku, korzystają z adresów mailowych czy numerów telefonów w celu realizacji podstawy programowej. Prosimy pobierać  materiały z naszych stron i w miarę możliwości wykonywać te zadania czy ćwiczenia z dziećmi.

 

Informacja dotycząca planowanego przywrócenia działalności przedszkola

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją Premiera umożliwiającą otwarcie przedszkoli od 6 maja oraz decyzją Dyrektora Przedszkola i naszego Organu Prowadzącego przywracamy działalność naszej placówki 19 maja br. tj. wtorek .

Proszę państwa o zapoznanie się na stronie internetowej z wytycznymi MEN i GIS oraz z Regulaminem Tymczasowym i Procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie z filia w Trześniowie i podpisanie dwóch oświadczeń ( znajdują się w Regulaminie tymczasowym).

Zasady funkcjonowania przedszkola będą uwzględniały w/w procedury.

Dla tych rodziców , którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu proszę o kontakt do wychowawców grup lub do dyrekcji przedszkola do 18.05.br ( poniedziałek) do godziny 9.00

Dyrektor przedszkola

Lucyna Zgłobicka